Turniej antynikotynowy 2016

08.12.2016 w naszej w szkole odbył się Turniej Antynikotynowy dla uczniów klas pierwszych. Uczniowie do turnieju przygotowywali się pod kierunkiem pedagoga i wychowawców klas. Podczas turnieju uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu na organizm człowieka, w tym również na temat mitów związanych z e-papierosami.  Wszystkie klasy uzyskały za to zadanie maksymalną ilość punktów.
Uczniowie wykonali plakaty promujące zdrowy styl życia bez nałogu tytoniowego, najwyżej został oceniony plakat wykonany przez uczniów z klasy I d .
Przedstawiciele klas wzięli udział w konkursach sprawnościowych: dmuchanie balonów i rzucanie pustymi pudełkami od papierosów do kosza. Uczniowie chętnie dopingowali swoich kolegów, którzy wykazali się sprawnością i pomysłowością.

Celne rzuty do kosza wykonali przedstawiciele wszystkich klas, najwięcej  z klasy I a,- 3 celne rzuty.
Niewielki problem sprawiło uczniom dmuchanie balonów, przedstawicielowi klasy I e udało się pierwszemu  przebić balon podczas dmuchania.

Jury najwyżej oceniło występy promujące niepalenie w wykonaniu uczniów  klasy I d, uczniowie z tej klasy przygotowali piosenkę,  pozostałe klasy (oprócz Ic) przygotowały wierszyki o tej tematyce.

W ogólnej punktacji zwyciężyła klasa Id - 25 punktów
drugie miejsce zajęła klas Ie – 23 punktów
trzecie miejsce klasa Ib  – 21 punktów
klasa I a zdobyła punktów 18, natomiast klas Ic – 11 punktów.

Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni słodyczami zakupionymi przez Radę Rodziców.
Wszyscy uczniowie klas pierwszych mogli oglądać prezentację multimedialną o szkodliwości nikotyny na organizm człowieka.
Turniej przygotowały:
Grażyna Nehring, Aldona Drozdowicz, Wioleta Polak, Ewa Kowalska
Wychowawcy klas pierwszych

Zobacz wszystkie zdjęcia...