Dzień Bezpiecznego Internetu 2017

Organizatorzy Obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszają do udziału w konkursie multimedialnym:

"Razem zmieniamy Internet na lepsze"

Cele:

  • Zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Internetu,
  • Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Internecie,
  • Zapoznanie z internetowymi zasadami dobrego wychowania

 

REGULAMIN

Technika prac – prezentacja multimedialna.
Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
Każda praca powinna być opisana – imię, nazwisko, klasa.
Termin składania prac do 15.01.2017r.
Rozstrzygnięcie konkursu – luty 2-17r.

Uwaga: Wszystkie możliwe informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie możesz znaleźć na stronach: www.dzieckowsieci.pl, www.dzienbezpiecznegointernetu.pl