"Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci"

W dniach 10 i 27 kwietnia 2017 r. w Gimnazjum nr 2 w Mławie odbyły się zajęcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach projektu "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci".

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Projekt Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci” to nowy projekt szkoleniowy realizowany przez fundację Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas. Projekt jest prowadzony w ramach programu "Bezpieczna+" Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Przeprowadzone zostały warsztaty dla uczniów. W czasie tych zajęć wskazano zagrożenia płynące z Internetu. Młodzież zdobyła informacje o procesie uzależnienia od Internetu – czym jest, jak działa i jakie skutki powoduje. Ciekawie przedstawione zostały fakty i mity działania Internetu. Zwrócono uwagę na zagrożenia płynące ze zbyt częstego korzystania z komputera. W czasie zajęć uczniowie opracowywali kodeks bezpiecznego korzystania z Internetu, dzięki któremu będą bardziej świadomie i odpowiedzialnie korzystać z zasobów sieciowych.

Rodzicom przekazano informacje o sposobach wykorzystywania Internetu jako narzędzia w stymulowaniu rozwoju dziecka i korzyściach wynikających z korzystania z zasobów sieciowych. Wskazano konkretne sposoby bezpiecznego korzystania z Internetu i ochrony dziecka.

Nauczyciele w czasie szkolenia dowiedzieli się w jaki sposób mogą wspomagać swoich uczniów w korzystaniu z nowych technologii oraz jak wykorzystywać zasoby Internetu w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

Bardzo dziękujemy pani trener - Małgorzacie Trąmpczyńskiej za przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych w naszej szkole.