Gimnazjaliści z "Dwójki" miażdżą!!! Wszystkie miejsca na podium w konkursie lingwistycznym.

W ostatnim tygodniu kwietnia 2017r. uczniowie naszego gimnazjum  wzięli udział w konkursie lingwistycznym zorganizowanym w Zespole Szkół nr 4 (Ekonomik) w Mławie. Wœśród naszych rywali znalazła się młodzież z  gimnazjów z powiatu mławskiego.
Konkurs miał formę testu pisemnego (odbiór tekstów czytanych, pytania leksykalno - gramatyczne oraz informacje kulturo - i krajoznawcze). Jego celem
było rozpowszechnianie wiedzy z dziedziny gramatyki języka niemieckiego oraz angielskiego, kształcenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych oraz rozwijanie uzdolnień  lingwistycznych.
Nasi laureaci z języka niemieckiego:
I m-sce - Ewelina Wilk IIIc,  
II m- sce - Dagmara Pawłowska IIIb.
zaś języka angielskiego:
I m-sce – Kinga Sobotka
II m-sce – Natalia Skowrońska
III m-sce – Oskar Karwiński