"STOP pożarom traw"

W ramach ogólnopolskiej kampanii "STOP pożarom traw" odbyło się w naszej szkole spotkanie z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej.
Bryg. Marek Augustynowicz oraz mł. bryg. Tomasz Podgórski uświadomili uczniom klas Ia, Ib, IIIe , że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione.

skuteczności profilaktyki świadczą statystki, tz. w 2015 r. doszło do ponad 82 tys. pożarów traw, natomiast w ubiegłym roku było ich już o ponad połowę mniej, bo 36 tys.
Strażacy zwrócili uwagę także na fakt, że pożary nieużytków i łąk mają zazwyczaj duże rozmiary, a ich gaszenie może trwać wiele godzin.
W 2016 r. podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 mln litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich.
W 2016 r. średnio co 14 minut strażacy wyjeżdżali do pożarów traw i nieużytków rolnych. W czasie, kiedy strażacy gaszą trawy, może dojść do innych niebezpiecznych zdarzeń, do których dojazd strażaków będzie wówczas wydłużony. Ponadto przy wypalaniu traw giną także ludzie, zwierzęta - zdarza się, że i w akcji ratunkowej także strażacy.

Przedstawiciele PSP w Mławie uświadomili uczniom, jak powinni zachować się w sytuacji gdy zobaczą, ze palą się trawy, lasy. Poinformowali także uczniów, jak zachować się powinni przy pożarze mieszkania, bloku, itd.

Zajęcia były bardzo cenne dla młodych ludzi, którzy mogą w przyszłości sami uniknąć wielu zagrożeń związanych z pożarem a także będą wiedzieć,  jak mają zachować się w sytuacji takiego zagrożenia.