Nasze akcje i projekty

Projekt - "Sprawy globalne są dla nas lokalne"

Nasze gimnazjum w dn. 14- 20.11 16r. przyłączyło się do obchodów europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „ Razem dla Pokoju”. Celem jest wskazanie działań, które w dłuższej perspektywie pomogą przeciwdziałać takim zjawiskom, jak ubóstwo, nierówności, dyskryminacja, nadmierne wykorzystywanie zasobów, czy konflikty zbrojne.

W ramach tych obchodów uczniowie zaangażowali się w pracę nad projektem „ Sprawy globalne są dla nas lokalne”. Uczniowie zapoznali się ze współzależnościami między globalnym Południem a Północą w obszarze społeczeństwa, środowiska i ekonomii. Klasa I e przygotowała wystawę składającą się z trzech części:

I. Jak jest w państwach globalnego Południa?

II. Dlaczego powinna nas interesować sytuacja państw globalnego Południa?

III. Co możemy zrobić aby uczynić relacje między globalnym Południem i Północą bardziej sprawiedliwymi?

Uczniowie przygotowali również listę działań, które każdy może podjąć na rzecz globalnych wyzwań w ramach akcji „ Zrobię to”. Zrealizowane działania zostały odnotowane w przygotowanych dzienniczkach dla każdego ucznia.

AKCJA CHARYTATYWNA "POMOC GABRYSIOWI"

W bieżącym roku szkolnym, tak samo jak w poprzednim, społeczność uczniowska naszego gimnazjum aktywnie włączyła się w akcję charytatywną mającą na celu pomoc małemu Gabrysiowi Rychcikowi. W ramach akcji uczniowie zbierają plastikowe korki, makulaturę oraz plastikowe butelki. Zebrane produkty są na bieżąco przekazywane rodzinie Gabrysia.
WSZYSTKIM uczestnikom akcji serdecznie DZIĘKUJEMY i ZACHĘCAMY do dalszego udziału, gdyż wspólnie możemy osiągnąć cel, jakim jest zebranie pieniędzy na przeprowadzenie operacji Gabrysia.

COROCZNA AKCJA "SPRZĄTANIE ŚWIATA"

Jak co roku uczniowie naszego gimnazjum z zapałem wzięli w niej udział.
O godzinie 9 rano wyruszyliśmy nad Zalew Ruda, gdzie niezbędne były porządki po letnim sezonie - bo przecież Zalew jest miejscem, gdzie wielu z nas odpoczywa w trakcie wakacji. I niestety nie tylko odpoczywa, ale i bałagani. Najwięcej zebranych przez nas śmieci to butelki po różnych napojach, opakowania po chipsach, kanapkach i papierosach, ale również, wstyd przyznać, pozostawione zużyte pampersy.

Więcej…

Utylizacja tuszy i tonerów

Dlaczego utylizacja tuszy i tonerów jest konieczna ?

Prowadzona przez nas zbiórka pustych tuszy i zużytych kartridży, jest zgodna Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.) oraz przepisami administracyjnymi Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zbieramy odpady z punktu widzenia zagrożeń, jakie niesie utylizacja tonerów dla środowiska. Selekcjonujemy je w specjalnych pojemnikach. Następnie część z nich poddawana jest recyklingowi, a resztę utylizacji, czym przyczyniamy się do ochrony środowiska naturalnego.

Zbieramy zużyte baterie

Polacy rocznie zużywają ok. 290 milionów jednorazowych baterii, zawierających metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, cynk i rtęć), które nie ulegają neutralizacji i redukcji oraz szkodliwe substancje takie jak lit i mangan. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich metale ciężkie oraz cały szereg substancji toksycznych lub żrących wchodzących w skład baterii stanowią poważne zagrożenie.

Więcej…

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest w całej Europie w pierwszej połowie lutego. Jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mająca na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

6 lutego 2007 roku w 40. krajach na świecie - i po raz trzeci w Polsce – obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. Został ustanowiony z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu "Safer Internet". Chodzi głównie o to, by dzieci i młodzież nie były narażone na niebezpieczeństwa w trakcie korzystania z zasobów internetowych.

Więcej…

Trzymaj formę

Akcja "Trzymaj Formę"

Strona projektu: http://www.trzymajforme.pl/

Czym jest "Trzymaj formę"

"Trzymaj formę"  to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym przyjemne, zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. Program oparty jest na założeniu, że aktywny styl życia jest zdrowy, przyjemny, łatwo osiągalny i przystępny finansowo dla wszystkich niezależnie od wieku, płci i aktualnej sprawności fizycznej.

Więcej…

Bezpieczna szkoła - bezpieczny uczeń

„Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”
W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła przystąpiła do programu „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. Celem programu jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia oraz:

 

• poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela
• przeciwdziałania patologiom
• upowszechnianie tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach
• budowanie solidaryzmu społecznego

Więcej…

Więcej artykułów…